پذیرش دوباره بورکینی در فرانسه بعد از جنجال های بسیار

[caption id="attachment_4231" align="alignnone" width="901"]بورکینی بورکینی[/caption]

استفاده از بورکینی که در برخی از مناطق فرانسه ممنوع شده بود با دستور دیوان اداری فرانسه دستور ممنوعیت استفاده از بورکینی (مایو اسلامی) در آن کشور را به حال تعلیق درآورد.

دادگاه عالی فرانسه اعلام کرد که ممنوعیت پوشیدن بورکینی “جدا و به وضوح نقض قانونی آزادی بیان، عقیده و آزادی های فردی” است.

درحالی که پیش از این تعداد زیادی از زنان مسلمان به دلیل پوشیدن مایو اسلامی در سواحل برخی شهرهای فرانسه جریمه شده اند، اکنون اعلام شده است که با صدور حکم دیوان عالی ، زنان می توانند جریمه های پرداخت شده را بازپس گیرند.

پلیس فرانسه هفته گذشته در ساحل یکی از شهرهای این کشور یک زن مسلمان را ناگزیر کرد که مایو اسلامی خود را از تن درآورد. این اقدام موجب اعتراض های گسترده در محافل مختلف مسلمان و غیر مسلمان دراروپا شد.

بورکینی، نوعی لباس طراحی شده برای شناست که محجبه است و زنان مسلمان در اروپا از آن استفاده می‌کنند.

در حالی که بحث بر سر ممنوعیت لباس شنای «بورکینی» (مایو اسلامی) در فرانسه و اروپا تشدید شده است، پلیس اسکاتلند اعلام کرد حجاب را ضمن پوشش رسمی یکسان تأیید می کند، و کانادا در گامی برای تشویق زنان مسلمان برای پیوستن به نیروهای امنیتی، به زنان محجبه اجازه داد به «سوارکاران سلطنتی» بپیوندند.

با وجود این که افسران زن پلیس در پلیس اسکاتلند بعد از اخذ موافقت قبلی از مسؤلان می توانستند حجاب بپوشند، اما امروز این پوشش به عنوان بخشی از یونیفرم رسمی پلیس تبدیل شد.

فیل گورملی یکی از افسران ارشد پلیس گفت: «ما در راستای تضمین همه فرقه ها و جوامعی که به آن ها خدمت می کنیم گام بر می داریم، و امیدوارم افزودن این گزینه به لباس رسمی به ایجاد تنوع بیشتر در میان کارکنان کمک کند».

پلیس لندن پایتخت انگلیس از یک دهه پیش، حجاب را بخشی از لباس رسمی تأیید کرده بود. سخنگوی اسکاتلند یارد  گفت: «حجاب انتخابی شخصی است، و هر کسی در پلیس پایتخت درخواست حجاب کند، به همراه یونیفرم رسمی یکسان پلیس برای وی تهیه می شود».

در کانادا نیز پلیس سوراکار سلطنتی این کشور به اعضای زن اجازه پوشیدن حجاب را داد و آن را بخشی از پوشش دانست، تا بدین وسیله زنان مسلمان را برای پیوستن به صف این پلیس ها تشویق کند.

اما در راستای جنجال موجود در فرانسه درباره «مایو اسلامی»، انتظار می رود که شورای دولتی امروز تصمیمی در مورد قانونی بودن اقدامات اتخاذ شده در بسیاری از شهرداری ها برای جلوگیری از پوشیدن آن صادر کند. این جنجال از مرزهای ملی فراتر رفت، به طوری که عکس های منتشر شده از پلیس شهرداری در شهر «کن» که یک زن را به در آوردن حجابی که به تن داشت مجبور می کردند باعث بر انگیخته شدن احساسات و خشم جهانی شد.